Het afgelopen kwartaal hebben we in beide kerken weer mooie vieringen kunnen beleven. Helaas was het nog niet mogelijk met meer dan 30 mensen de vieringen te bezoeken, al werd daar niet altijd aan gehouden. We hebben mooie vieringen gezien: de Maria moederdagviering in mei, in beide kerken. Voorbereid door de voorganger en de leden van de Lourdesgroep. Ook was er in de meimaand weer rozenkrans bidden in de Cunera. Op Hemelvaart hadden we een gezamenlijke viering evenals op Pinksteren. Op 27 juni hadden we weer de Oecumenische Veldviering, een samenwerkingsverband van de Cunera met de Thomasgemeente en het Vierkant.
Inmiddels is het derde kwartaal weer aangebroken: Vakantieperiode. We zijn blij dat we alle weekenden twee vieringen kunnen houden zowel in de Cunera als in de Hieronymus. Helaas nog niet in het Sweelinckhof omdat daar niet voldoende mensen op afstand van elkaar kunnen zitten in de kerkzaal. Pastor Alvaro gaat vanaf 7 juli een paar weken naar zijn ouders in Spanje. Het was geen probleem voor de lekenvoorgangers om alle vieringen in de vakantie rond te krijgen. Mocht er in tijd van nood een priester nodig zijn dan is een van zijn collega’s: Pastor Nico Knol of Pastor Bert Glorie beschikbaar.
Na de vakantieperiode starten we weer met wat
uitgebreidere vieringen:
Op 14 augustus vieren we Maria Hemelvaart, in Wognum zal het Parochiekoor dan weer gaan zingen. 5 september zijn de startvieringen in beide kerken, 12 september zijn in beide kerken Vieringen in het kader van Ziekenzondag/Aandachtzondag. 26 september vinden er oecumenische vieringen plaats in het kader van de Vredesweek. Inmiddels zijn de liturgiegroepen al weer bezig met het laatste kwartaal voor te bereiden.

Hans van Engen, namens de Parochieraad