Wie had dat gedacht dat we ook dit jaar weer alle vieringen moesten aanpassen vanwege de Lockdown en zelfs rekening moesten houden met de Avondklok!
We zijn flexibel en creatief en hebben toch weer hele bijzondere vieringen in onze Hieronymuskerk en Cunerakerk mogen meemaken.
In de Goede week stonden vele vieringen gepland. Meestal komen alle 420 kinderen van de Hieronymusschool naar de kerk voor hun Paasviering. Daarna hebben zij een gezamenlijke maaltijd op school. Dit jaar kon het echter niet vanwege de Corona. Maar we vonden een alternatief: We hebben het Lijdensverhaal verteld aan de hand van 8 Kruiswegstaties, door ondergetekende geschilderd. Witte Donderdag vanaf 9 uur, elk half uur twee klassen, ieder in een eigen “Bubbel” In totaal ruim 300 kinderen. Voor de kleintjes was het verhaal misschien te heftig. Het was geweldig hoe de kinderen reageerden op het verhaal en de schilderijen en vele vragen stelden: Waarom liet Jezus zich Kruisigen? Waar bleven zijn vrienden de Apostelen? Veel vragen gingen ook over de Verrijzenis, het schilderij met de 3 cirkels: De cirkel van het leven, de cirkel van de liefde, en de cirkel van de verrijzenis. De viering werd op Goede Vrijdag nog eens herhaald voor de “gewone Parochianen” Ook de Paaswake werd toch nog een mooie viering, vanwege de Avondklok werd de viering verzet naar 17.00 uur. Het Duo Koeman bracht prachtige liederen ten gehore. Op eerste Paasdag hadden we een gezamenlijke viering. Het Jubilatekoor had mooie liederen uitgezocht. Op zaterdagavond 17 april hadden we in Wognum een gastkoor uit Spierdijk: de zanggroep Samen. Met een combo en prachtige liederen ondersteunden zij de eucharistieviering van pastor Alvaro.
Hans van Engen