Sinds kort hebben we nieuwe mogelijkheden bij Uitvaarten in de Hieronymuskerk. Er zijn twee schermen/ monitoren aangebracht waarop we tijdens een condoleance, uitvaart, avondwake of afscheidsviering foto’s, teksten of andere herinneringen kunnen projecteren. De professionele muziekinstallatie werd reeds meerdere keren gebruikt, zeker nu tijdens de Corona er geen mogelijkheid was een koor te laten zingen. Met dit nieuwe fenomeen beginnen we in Wognum inmiddels een goed geoutilleerd Parochieel Uitvaartcentrum te krijgen. De kerk is uitermate geschikt om allerlei vormen van afscheidsbijeenkomsten te kunnen houden:
Naast de ziekenzalving door Pastor Alvaro hebben we nu de volgende mogelijkheden:
-Opbaring in de Dagkapel, waar de familie permanent bezoekjes kunnen afleggen met een eigen sleutel;
-intieme afscheidsviering met alleen Familie;
-Avondwaken: voorgegaan door Vrijwilligers die samen met de familie teksten en muziek bedenken;
-Traditionele Uitvaart: Dit kan een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering of een Gebedsdienst zijn.
Samen met de voorganger stelt de familie de viering vast. Na de Uitvaart kan de Overledene bijgezet worden in een graf op het kerkhof of in een urnenmuur.
Ook zijn er allerlei verschillende combinatie mogelijkheden zoals:
-avondwake in de kerk en de volgende dag naar het Crematorium;
-uitvaartviering of afscheidsviering in de kerk en daarna naar het crematorium;
-Ook zijn er mogelijkheden voor condoleance bezoek zonder vieringen. Indien mogelijk is de koffiehoek beschikbaar;
-Uitvaartvieringen zijn via Livestream te volgen indien de familie dit wenst.
Alle Uitvaarten in de Hieronymuskerk worden begeleid door de professionele medewerkers van de Uitvaartvereniging De Laatste Eer.
Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij Marijke Wittenberg:
marijke_wittenberg@hotmail.com
Melding bij overlijden: altijd bij De Laatste Eer: 06-31163300.
Uitvaartbegeleidsters zijn: Monica Appel en Ellen Berkhout.