Het is een goede , heel oude gewoonte om in de meimaand Maria extra te gedenken. Zij is de moeder van Jezus en heel veel mensen vinden steun in haar voorbeeld. Maria, de moeder van altijd durende bijstand.

Ook wij, in Nibbixwoud, bidden de rozenkrans.

Op woensdagavond in de meimaand is de kerk om 19.00 uur open.

U kunt vrijblijvend binnenlopen, een bloemetje meebrengen, een kaarsje opsteken en even blijven voor een persoonlijk gebed.

Samen wordt de rozenkrans gebeden.

De eerste woensdag is 5 mei, u bent van harte welkom.