Het is een traditie dat in de week na Pasen het Triduüm in Wognum wordt gehouden.
Normaal gesproken zou dit het 50e jaar worden, maar helaas!
Vorig jaar hadden wij alle voorbereidingen voor de 49e keer al klaar en veel gasten hadden
zich al opgegeven, maar toen kwam Corona. Helaas moeten wij nu weer meedelen dat wij 
hebben besloten ook dit jaar geen Triduüm te houden. Het is heel erg jammer, maar de
ontwikkelingen zoals die nu zijn, geven daartoe nog geen mogelijkheden en wij vinden het
onverantwoord om in deze situatie het Triduüm door te laten gaan. Bovendien hebben wij te
maken met uiterst kwetsbare gasten.

Natuurlijk spijt het ons zeer dat we voor de 2e keer dit besluit hebben moeten nemen, maar
we vertrouwen erop dat wij op vrijdag 22 april en zaterdag 23 april 2022 het Triduüm weer
kunnen organiseren op de manier zoals wij dat gewend zijn en dat we weer veel gasten
mogen verwelkomen. Wij hopen natuurlijk ook dat alle vrijwilligers hun medewerking dan
weer willen verlenen.
Wees allen voorzichtig, denk om u zelf en om elkaar en laten we met z’n allen hopen dat de
Corona virus snel onder controle is, zodat we elkaar daarna weer op een gezonde manier
kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Comité Triduüm Wognum,
Tiny Hetsen, Corry Bakker,
Anneke Kamp en Margreth van Tol

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *