Beste parochiaan,

Wij zijn trots op onze kerkgemeenschap!

Het is een plek om te bezinnen, te onthaasten, te vieren en om elkaar te steunen als dit nodig is. We vinden hier saamhorigheid.

Het liefst zouden we ons geen zorgen willen maken om de dag van morgen, maar de realiteit is vaak anders en zeker het afgelopen jaar zijn wij veel inkomsten misgelopen door de coronacrisis.

Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op u allen om mee te doen aan actie Kerkbalans 2021 en hopen op een extra gift van u.

Van uw vrijwillige bijdrage kunnen wij het parochieel team en de instandhouding van beide kerken betalen.

We zouden het zeer op prijs stellen als u uw bijdrage overmaakt op een van
de volgende bankrekeningnummers:

Voor Wognum,                       bankrekeningnr. NL34RABO 0371 6003 32
Voor Nibbixwoud,                 bankrekeningnr. NL63RABO 0344 2013 84
Voor Zwaagdijk-West,           bankrekeningnr. NL75RABO 0376 8023 83

Deze bankrekeningen staan allen op naam van de R.K. Parochie Emmaüs.

Wilt u informatie omtrent een periodieke gift, hetgeen fiscaal gunstiger voor u kan zijn, neem dan contact op met de penningmeester.

Bij voorbaat dank voor uw steun en een vriendelijke groet,

Alvaro Rodriquez Luque (priester) en  Juul Kampstra (penningmeester, tel: 0229-572859).

Begroting 2021

Cijfers X 1.000 euro

OPBRENGSTEN

Kerkbijdragen                                                                 45

Collecten                                                                          20

Uitvaarten                                                                        25

Antenneopbrengsten                                                     19

Verhuur woning Zwaagdijk                                            9

Overige opbrengsten                                                       5

Totaal                                                                            123

                                                                                        ===

UITGAVEN

Parochieel team                                                             25

Bijdrage Bisdom                                                             25

Huisvestingskosten                                                       33

Bankkosten                                                                        1

Kosten diensten                                                             19

Kosten pastoraal en bestuur                                          4

Kosten huishouding                                                       10

Overige kosten                                                                14

Totaal                                                                             131

                                                                                        ===                                                               

Begroot verliessaldo                                                    8

                                                                                         ==             

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *