Als we weer een nieuw jaar in gaan, hebben veel mensen de gewoonte om allerlei goede voornemens te hebben. Nu zal het eens en voor altijd afgelopen zijn met slechte gewoontes. Als we te weinig hebben gesport, dan is het nu de tijd voor een nieuw, actief leven. Misschien heb je teveel gegeten van dingen die je juist niet moest eten, dan zal dat nu, vanaf dat de klok middernacht slaat, afgelopen zijn. Vanaf 1 januari, zal het helemaal anders worden! “Ik zal nooit meer…” of  “Vanaf nu zal ik…” Die woorden zijn ons wel bekend. Het is waarschijnlijk niet de eerste keer dat we zoiets gezegd hebben. Gaat het ons deze keer lukken om ons aan onze voornemens te houden?

De eerste maand van 2021 is bijna afgelopen en… ja ja, hoe zit het met je goede voornemens? Ben je nog aan het sporten? Ben je al wat afgevallen? Nog gestopt met roken? Kom je nog steeds op tijd naar de afspraken? Ga je nog steeds op tijd naar bed en ben je nog steeds aan het sparen of is je maandsalaris alweer voor de helft uitgegeven? Of misschien had je wel helemaal geen goede voornemens, want vind je dat iedere dag de juiste dag is om te starten met goede voornemens! Mijn goede voornemens van dit jaar waren een paar kilo’s af te vallen en iedere dag een wandeling te doen een eerlijk gezegd… het is nog niet “zichtbaar” gelukt.

Uit onderzoek is gebleken dat 92% van de goede voornemens faalt, ja echt waar: 92%. Volgens een psycholoog mislukken goede voornemens, omdat mensen ze kiezen op basis van dingen die je “moet”. Je moet van jezelf meer sporten, je moet van jezelf stoppen met roken en afvallen. Vaak zijn die voornemens gebaseerd op een rooskleurig einddoel, maar uiteindelijk zal het voelen als een verplichting. Een verplichting die aan het eind van een lange dag moeilijk op te brengen is.

Bij het voorbereiden van de preek van afgelopen 10 januari, kon ik ontdekken dat God ook voornemens voor ons maakt. In het evangelie van die zondag begon Jezus zijn openbare leven op aarde en hij liet zich dopen door Johannes in de Jordaan. Hoe eenvoudig begon zijn openbare leven tussen de mensen!

Hoe anders is het voor ons in het jaar 2021. Wij maken ons eigenlijk te druk met voornemens, prestaties en verplichtingen. Er is heel veel prestatiedrang in de wereld, en die begint al op zeer jonge leeftijd. Want van de meeste kinderen wordt verwacht dat ze goed presteren, niet alleen op school, maar ook in de teken- of muziekacademie, de sporthal, de dansgroep en ik weet niet wat nog allemaal, maar wat kinderen ook doen, ze moeten presteren. En die prestatiedrang groeit met de jaren. Want willen ze later aan een goede job geraken, dan moeten ze nu al veel laten zien. Dat is niet anders voor ondernemers, arbeiders, bedienden en noem maar op: presteren, laten zien dat je meer kunt dan je collega’s, dat je altijd tijd hebt voor je werk, dat je voor niets of niemand stopt of terugdeinst, dat je goede conditie hebt en dat jij gezond en fit bent.

Hoe anders is het voor Jezus. Een maand geleden hebben we zijn geboorte gevierd, en in januari hebben we gezien hoe Hij als volwassene voor het eerst in het openbaar verschijnt. Hij staat daarbij helemaal niet onder druk. Hij komt van Nazareth in Galilea naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Als Hij gedoopt wordt klinkt uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb ik welbehagen”. Vanuit de hemel gaat geen er druk op Hem uit, integendeel, zijn Vader zegt alleen: Ik hou van je! Dat zijn geen woorden van druk, prestatiedrang en hoge eisen, maar van liefde.

De stem die bij Jezus klonk, mag ook nu bij iedereen van ons in het jaar 2021 klinken. Je bent door God geliefd. God houdt van jou zoals jij bent. Ook als jij niet zo fit bent, God houdt van je!. Ook als jij moeite hebt met het dieet een aan de lijn te doen, God houdt van je! Ook als jij altijd te laat komt omdat het jou niet lukt om de dag goed te organiseren, God houdt van je! Ook als jouw karakter niet zo vriendelijk is en jij wordt vaak op anderen bos, God houdt van je!… en je door iemand bemind weten en dat aanvaarden, verandert je leven.

God heeft ook voornemens voor iedereen van ons gemaakt: liefde zonder grenzen, je liefhebben zoals je bent! Je hoeft niet te prestieren, geen druk maken, want zijn liefde is gratis! Nu, geliefd worden is mooi, maar het verandert weinig in je leven als je die liefde niet dankbaar erkent en aanvaardt . Liefde is krachtig maar als ze zich opdringt is ze geen liefde meer.

Daarom wil ik jullie allen een ander voornemen voorstellen voor het jaar 2021: dat wij iedere dag mogen opstaan met de gedachte: “God ziet mij graag”. Liefde is krachtig maar kan niet voorkomen dat er dingen gebeuren die wij niet begrijpen, die buiten ons plannen staan. soms zelfs in onze ogen rampzalig. Die liefde verandert daar niks aan, je weet alleen: ik sta er niet alleen voor, er is Iemand die mij door alles heen blijft dragen. En dat maakt wel degelijk verschil. Daarom nog eens mijn oproep om elkaar er regelmatig eens aan te herinneren dat God ons graag ziet. 

Nieuwjaar is pas voorbij, we hebben wellicht goede voornemens gemaakt. Laten wij nog een voornemen maken: Dat ons leven open mag staan om de liefde te ervaren van een God die van je houdt zoals jij bent!

Met hartelijk groeten,

Álvaro

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *