Het jaar 2020 heeft duisternis zien spreiden over de wereld.

Wij waren getuige – en zijn nog steeds – van iets vreemd, een onzichtbare virus dat de hele mensheid ondersteboven heeft gezet. 

Ineens waren onze grenzen blootgesteld, het vrees voor ziekte en dood verscheen, en bracht afstand onder de mensen. Donkere gevoelens, diep verborgen in ons hart kwamen op en we werden bang en wanhopig.

Tegelijkertijd weten wij met vaste hoop dat dit niet het laatste woord heeft! Het naderende Kerstfeest brengt ons een andere, een altijd-nieuwe boodschap: “Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet nu een helder licht, over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op” (Jes 9, eerste lezing van de Kerstnachtliturgie)

 Dit is het Kerstfeest: het mysterie van een God die zich klein maakt, die zijn kinderen nooit in de steek laat, die de kleinste en armste plaats inneemt om ons te bereiken.

Beste vrienden,

Jezus Christus is dat Licht! Moge dat licht ons hart komen verlichten, moge dat licht al de pijn en wanhoop wegjagen; moge het kind Jezus geboren worden in uw gezin, in uw wijk, in uw stad of dorp, in al de mensen die uw lief zijn.  Alleen dat Licht wordt nooit gedoofd; alleen Christus kent geen einde, Hij is Immanuel, God met ons!

Kom Immanuel!

Kom, Zoon van God,

Wees onze vreugde

en blijf met ons te allen tijde!

Met deze hoop

Wens ik, u allemaal, een zalig en vreugdevolle Kerstmis.

Zalig Kerst en gezegend nieuwe jaar!

Alvaro.

Kerstfeest

Kerstfeest ben jij,

als je besluit elke dag opnieuw geboren te worden,

als je God binnenlaat in je hart.

De kerstboom ben jij

als je je met kracht verzet

tegen de stormen en moeilijkheden in het leven.

De kerstversiering ben jij

als jouw mooie kanten

de kleuren zijn

die je leven glans geven.

De kerstklok ben jij

als je uitnodigt, samenbrengt en verbindt.

Jij bent ook de kerstster

wanneer je met jouw leven

de weg van anderen verlicht

met goedheid, geduld, vreugde en goedhartigheid

De kerstengel ben jij

wanneer je iemand brengt tot de Heer.

Ook ben je de drie wijzen

als je het beste van jezelf geeft

zonder je af te vragen aan wie je het schenkt.

De kerstmuziek ben jij

als je harmonie vindt in je hart.

Het kerstcadeau ben jij

als je een echte vriend bent,

een broeder/zuster voor alle mensen.

De gelukwensen van kerst ben jij

als je vergeeft en vrede bewerkstelligt

ook als je het moeilijk hebt.

De kerstmaaltijd ben jij

als je met brood en hoop

de arme naast je verzadigt.

Jij bent de kerstnacht

als je, nederig en oprecht,

in de stilte van de nacht

de Redder van de wereld ontvangt

zonder lawaai, toeters of bellen;

je bent de glimlach van het vertrouwen en de tederheid

in de innerlijke vrede van een voortdurend kerstfeest

dat het Koninkrijk in jou opricht.

Gezegend Kerstfeest voor allen die het Kerstfeest willen zijn.

(Jorge Mario Bergoglio  //  paus Franciscus; 2016)

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *