Per  1 januari 2021 heeft Jan Ebbing zijn plaats overgedragen aan Marry Tessel.

Hiermee is een begin gemaakt met de bestuurswisseling binnen onze parochieraad.

Omdat de leden van onze parochieraad al aardig op leeftijd zijn is er een rooster van aftreden opgesteld zodat het overdragen van taken geleidelijk gaat verlopen.

Zo wordt gezorgd dat er wordt voortgezet wat de afgelopen jaren is opgebouwd.

Jan werd tijdens de viering van 2 januari in de Cunerakerk door voorzitter Theo Ursem toegesproken en bedankt voor zijn inzet en positiviteit.

Ook werd Marry Tessel welkom geheten en op deze manier  vertrouwt de parochieraad er op dat het als hecht team verder kan gaan.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *