Zoals u al via de media heeft vernomen heeft het bisdom in al zijn wijsheid besloten om de kerstnachtvieringen in de katholieke kerken niet door te laten gaan.
Wel kunt u de kerstnachtviering  (zonder kerkgangers) vanuit de Cunerakerk via livestream volgen.
De viering begint om 21:30 uur.
Vanuit de Hiëronymuskerk is er geen livestream deze avond.

De vieringen op eerste, tweede en derde kerstdag gaan wel door.
Deze vieringen beginnen allen om 10.00 uur en mogen bezocht worden door dertig mensen.
Daarvoor kunt u zich nog steeds opgeven bij het betreffende secretariaat via de mail of tijdens de openingstijden telefonisch.
Deze vieringen worden ook via livestream uitgezonden.

Op eerste kerstdag is er in beide kerken een viering en op tweede en derde kerstdag is er een viering in de Cunerakerk.

Ook is er een gezamenlijke kerstnachtviering in Spanbroek waarin de vier pastores voorgaan van regio de Waterkant.
Uiteraard zonder de aanwezigheid van parochianen.
Deze viering wordt via livestream uitgezonden en begint om 19:00 uur, te volgen via www.sintbonifatiusparochie.nl.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *