De coronapandemie is zeker nog niet ten einde. Dagelijks zijn er nieuwe uitbraken in ons land, en er worden steeds meer nieuwe scherpte maatregelen genomen.

Voor veel mensen in onze samenleving geldt dat zij niet alle activiteiten weer kunnen oppakken zoals vóór de coronatijd: we moeten grote groepen vermijden, thuiswerken is voor velen de norm, niet alles voelt even veilig, en het uitgaansleven blijft nog steeds beperkt. Heel wat mensen voelen door die situatie weliswaar nog steeds een spanning in hun dagelijks leven. We hadden niet kunnen denken aan het begin van het jaar dat we er zo door zouden worden bepaald en beïnvloed. En nu er in deze periode een tweede golf is, zie je bij veel mensen ook wel de angst van ‘niet nog een keer’, en ook wel de vermoeidheid ‘daar gaan we weer’ of ook wel de onzekerheid ‘hoe lang nog…”

De Katholieke Kerk deelt de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s voor de volksgezondheid. De Kerk heeft vanaf het begin van de COVID-19 pandemie haar verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te volgen. Daarin zijn strikte maatregelen genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden. De kerk mag geen bron van besmetting zijn.


In de afgelopen dagen heeft de overheid scherpere maatregelen genomen. Daar is aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. Op basis van onze katholieke mensvisie weten wij dat wij als mensen niet zomaar individuen zijn, maar personen met een wederzijdse verantwoordelijkheid in de gemeenschap die we elkaar vormen. Daarom doen wij in onze parochie er alles aan om u goed en veilig te ontvangen, om ons geloof samen te blijven vieren. We delen de zorgen om de versprei­ding van het corona-virus. Dankzij de nieuwe technologieën mag uw parochie met u verbonden blijven. Op zoek naar nieuwe wegen, om dicht bij jou te zijn is het mogelijk op God en op elkaar betrokken blijven. De Emmausparochie biedt de mogelijkheid om de kerkdiensten in de Hiëronymuskerk te Wognum en, vanaf 23 oktober, en de Cunerakerk te Nibbixwoud via livestream te volgen op: https://livestream.rkemmausparochie.nl 

Ik wil ook alle mensen bedanken die zich inzetten voor onze kerk in deze moeilijke tijd. Voor jullie tijd, hulp en zorgzaamheid voor onze parochie. Bedankt aan alle mensen die toch mogelijk maken dat de blijde boodschap van Jezus, zo nodig in deze tijden, bij u thuis mag komen, en dat de kerk een veilige plek mag zijn om ons geloof te vieren.

In deze dagen wil ik jullie allemaal veel sterkte en Gods zegen toewensen. Deze situatie kan ons soms angstig en vertwijfeld maken en soms wordt het moeilijk om een goede uitzicht te zien. Laten wij vertrouwen in het geloof, het vertrouwen dat wij in zijn liefde geborgen zijn.

Ik wens jullie allen vrede, rust, innerlijke vreugde en gezondheid in deze coronatijd!

Hartelijke groet,

Álvaro.

Gebed in tijden van coronavirus

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Amen. Steek een kaarsje aan – Parochie De Goede Herder Hengelo

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *