We leven in moeilijke tijden. Er is covid-19, met zoveel onzekerheden over wat kan en niet kan,

wat mag en niet mag, en wat absoluut moet vermeden worden. Allemaal zo ingewikkeld en al zo dikwijls veranderd dat zo goed als niemand nog weet wat wel of niet kan…

Maar die onzekerheid vinden we niet alleen in de gezondheidszorg maar ook in de samenleving van vandaag. Onzekerheden aan de macht zou je kunnen zeggen. Onzekerheden over de toekomst, onzekerheden over de samenkomsten van de komende dagen (Sint Maarten, Sinter Klaas, Kerst…). Maar ook onzekerheden die we trouwens ook zien in relaties en in het dagelijkse leven.

Is er dan geen enkel houvast meer? Jawel, en dat geeft Jezus ons wanneer Hij ons het voornaamste gebod van de liefde blijft: Bemint God en de naaste als uzelf! Dat is niet zomaar een gebod, nee, dat is de kern van ons geloof.

Vooral in deze corona tijd worden heel veel geboden en regels gegeven: alles wordt meer beperkt, scherpere maatregelen, en alles wordt ook onzeker. Vandaag worden door de overheid veel geboden en maatregelen die wij moeten volhouden.  Of zij de onzekere situatie die wij beleven gaan bekeren weten wij nog niet. Maar gelukkig geeft God ons een andere maatregel, het gebod van de liefde “Bemin God en de naaste al u zelf”, en dit is het het juiste protocool die de wereld toch wel kan veranderen.

De liefde die te midden de broosheid, te midden de onzekerheid als enige zekerheid blijft. Daarom uit liefde voor onze medemensen, voor onze samenleving, zijn wij bereid om de maatregelen te volgen, uit liefde voor elkaar, uit zorg voor alle mensen.

Gelukkig houdt God geen 1,5 meter afstand van ons, hij wil dicht bij jou komen vooral in deze moeilijke tijden. Open je hart, je hoeft geen mondkapje op om met hem te spreken. Maak geen kapje in je hart en wordt besmet van Zijn liefde!

Laten wij ons houden aan de maatregel van de liefde, laten wij door zijn liefde besmet worden,

en dat zijn liefde door ons in deze wereld verspreid kan worden. Ik ben er zeker van dat we dan veel minder onzekerheden zullen kennen.

Ik wens jullie Gods zegen en bescherming in deze tijd en blijft gezond!

Met hartelijke groeten,

Alvaro.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *