Coronamaatregelen in de Emmauskerken

Volgens het advies van het Bisdom en de Rijksoverheid mogen kerken slechts 30  bezoekers bij vieringen ontvangen. De Parochieraad wil gehoor geven aan dit advies in de Cunerakerk en de Hieronymuskerk. Dit is exclusief bedienaren als voorganger, koster en zangers. Naast natuurlijk: desinfecteer uw handen als u binnen komt, schrijf uw naam op de lijst van aanwezigen en volg de loop route terwijl u een mondkapje op hebt, dit mag af als u op uw plaats zit. Ook mogen we niet meezingen, en mensen met ziekte verschijnselen verzoeken wij thuis te blijven.

Reserveren: Aangezien er meestal meer dan 30 personen onze vieringen bezoeken, leggen wij reserveringslijsten achter in de kerk voor verschillende weekenden. Als er een lijst volgeboekt is, kunt u niet meer op die datum reserveren en kan u het volgend weekend  een plaats boeken. Ook kunt u via de telefoon of email bij het secretariaat van de betreffende kerk een plaats reserveren. U kunt wel gewoon naar de viering komen op dinsdag om 10.00 uur in de Cunerakerk en op  donderdag in de Hieronymuskerk om 10.00 uur als pastor Alvaro de eucharistie viert.

Uitzonderingen: Op Vrijdagavond 23 oktober vindt in de Cunera het Vormsel plaats en op zondagmiddag 25 oktober in de Hieronymus de eerste communie. Dit zijn besloten vieringen voor alleen de Vormelingen en/of Communiecanten met  hun gezinsleden. Zij worden hiertoe persoonlijk uitgenodigd.

Op zondag 1 november om 10.00 uur en maandag 2 november om 19.30 uur vindt er in de Hieronymuskerk een Allerzielenviering plaats voor genodigden van de overledenen van het afgelopen jaar. Betrokkenen worden hiertoe persoonlijk uitgenodigd. Voor de overige parochianen is er geen gewone viering in dat weekend.  Zij kunnen wel het kerkhof of de openstelling van de kerk bezoeken.

Op zondag is na de Allerzielenviering voor genodigden van 10.00 uur de kerk open gesteld  tussen 11.00 uur en 12.00 uur voor alle parochianen om een kaarsje op te steken of naar muziek te luisteren. Het kerkhof is dan ook geopend. Maandag is voor parochianen de hele dag het kerkhof geopend. s’avonds zullen er geen 600 kaarsjes branden bij alle graven, maar er branden  wel vuren en licht op het kerkhof.

Allerzielenviering in de Cunerakerk: op zondagochtend 1 november is de kerk geopend van 10:00 tot 12:00 uur voor iedereen die een kaarsje op wil steken.  De avondwake werkgroep is dan ook aanwezig en men kan luisteren naar muziek en gedichten. Op maandagavond 2 november is er om 19:30 uur een Allerzielenviering voor de genodigden van de overledenen van het afgelopen jaar.

Allerzielenviering in Zwaagdijk-West: op zondagavond 1 november is er om 19:00 uur een Allerzielenviering in het schoolgebouw. Een aantal afgevaardigden van het Mannenkoor uit Nibbixwoud verleent hieraan zijn medewerking.

Iedereen kan de vieringen in beide kerken ook per livestream volgen: Livestream.rkemmausparochie.nl. Ook in Nibbixwoud zal Livestream worden aangelegd. Het streven is dit vóór 23 oktober gereed te hebben, zie hiervoor de Website.

Overige bijeenkomsten: Voor zover nodig kunnen werkgroepen en taakgroepen hun werkzaamheden blijven verrichten, echter in groepjes van 4 personen. Tenzij u op  een vaste plaats zit, adviseren wij u een mondkapje in de kerkgebouwen te dragen.

Avondwake, en Uitvaarten: Aangezien deze vieringen vallen onder de liturgische vieringen mogen slechts 30 bezoekers deze vieringen bijwonen. Het bisdom heeft d.d.16 oktober besloten om voor uitvaarten een uitzondering te maken: daarbij mag het maximale aantal bezoekers aanwezig zijn. Voor de Hiëronymuskerk is dit 100 bezoekers en voor de Cunerakerk 75 bezoekers. Uiteraard met inachtneming van de corona maatregelen.

Oecumenische Schoenendoosviering: Op 8 november vindt er in de Hieronymuskerk een oecumenische Schoenendoosviering plaats om 10.00 uur. Voor deze viering moet u reserveren. Schoenendozen voor vluchtelingenkinderen kunnen van te voren in de kerk worden gebracht op vrijdag 6 november tussen 14.00 uur en 15.00 uur.

Helaas kunnen de Sinterklaasviering en de St Maartenviering in de Cunera vanwege de Coronamaatregelen niet doorgaan.

De maatregelen voor de Kerstvieringen zullen later bekend worden gemaakt, volg hiervoor ook de Website

Namens De Parochieraad.

Hans van Engen 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *