De kinderen zie ik weer blij naar school gaan. Vol energie fietsen zij met elkaar om samen enthousiast de wereld weer te ontdekken. Ze zijn blij elkaar weer te zien, met elkaar te leren en spelen. En als ik dan denk aan de start van een nieuw  seizoen van vieringen in onze kerkgemeenschap, dan wordt ik wat somber. Wij beginnen als we binnen komen met onze handen te desinfecteren alsof we besmet zijn. We moeten afstand houden en erom denken dat we elkaar vooral niet aanraken. We missen de natuurlijke warmte van het contact in het samen bidden, luisteren naar de boodschap en vooral het samen zingen. We missen de gezelligheid van de ontmoeting na afloop op het kerkplein. De Corona legt een deken over ons natuurlijk enthousiasme, onze warmte en onze hartelijkheid naar elkaar. Elkaar liefhebben is toch de eerste boodschap van Jezus uit de bijbel? Jezus heeft echter de laatste weken via het Evangelie ons ook nog een andere dimensie in Zijn boodschap meegegeven. Hij trok zich terug in stilte na de wonderbare broodvermenigvuldiging. Hij trok zich terug in stilte om zich te bezinnen, net zoals Hij de stilte opzocht na Zijn doop door Johannes en de stilte vlak voor zijn lijden in de Hof van Olijven. Stilte, bezinning leidt vaak tot verdieping. Gaan wij een seizoen van verdieping tegemoet? Moeten we leren stil te zijn in onze kerken? Stil in ons zelf? De verdieping van het evangelie van de laatste weken ging over vertrouwen en durven geloven. Simon Petrus die wegzakte in het water op het moment dat hij twijfelde aan Jezus. Jezus bracht ons de boodschap: durf te vertrouwen in Mij en in elkaar, en durf te geloven! Geloven doe je in een boodschap, een levensovertuiging, een theorie, vertrouwen doe je in iemand een persoon, iemand die je vertrouwen waard is. In ons nieuwe seizoen volgt binnenkort de Vredesweek. Het thema is: Vrede verbindt het verschil. Is het verschil tussen stilte, en elkaar warm en spontaan ontmoeten en werkelijk contact hebben met elkaar een verdieping in de Vrede van de Heer?

Hans van Engen

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *