Ook in Coronatijd gaat het besturen van parochies en locaties gewoon door. Al doet het erg pijn dat we niet op alle locaties vieringen met bezoekers kunnen houden. Gelukkig bezitten we in de Hieronymuskerk apparatuur om via livestream contact te houden met alle parochianen. Elke zondag om 10 uur ging Pastor Alvaro, samen met Pastor Bert Glorie voor in de eucharistie. En elke zondag was er ondersteuning van een groepje van een koor van een andere locatie van de Waterkant. Ook konden we gelukkig dankzij de video capaciteiten van onze pastor een mooie kruiswegstatie en een mooie Mariaviering uit de Cunera uitzenden. Verder konden we de Protestantse gemeente Het Vierkant helpen door de livestream en de Hieronymuskerk ter beschikking te stellen.

De Parochieraad heeft al weer twee keer aan de vergadertafel gezeten: wel op 1,5 mrt afstand! We bespraken alle coronamaatregelen. We hebben het gehad over hoe de grote financiele gevolgen van de Corona op te vangen: geen collecte inkomsten, geen extra activiteiten in onze kerken, net nu we goed op financiele koers lagen! Wel wilden we ons laten zien via brochures in alle dorpen. Natuurlijk kwamen ook alle onderhoudszaken aan de orde zowel in Nibbixwoud als in Wognum. De plannen voor aanpassingen op de begraafplaats in Zwaagdijk-West en kleine aanpassingen in Wognum werden besproken.

Ook hebben we stil gestaan bij de Vitaliteit van onze kerkgemeenschappen. Zie elders het artikel over onze mening over onze vitaliteit. Helaas moesten vele festiviteiten worden afgelast: De wijding van pastor Bert Glorie is uitgesteld naar eind oktober, en het 25 jarig priesterfeest van Pastor Nico Knol werd ook uitgesteld.

50 jaar Hieronymuskerkgebouw in Wognum kan helaas niet groots gevierd worden dit jaar. Wel houden we een feestelijke viering met Pastor G. Koning, Pastor N. Knol en pastor Alvaro op 20 september, maar alle activiteiten die erna gepland waren, worden doorgeschoven naar volgend jaar. U kunt natuurlijk uw bijdrage voor een feestelijk cadeau  ( verfraaiing en aanpassing Hieronymuskerk) wel het hele komend jaar over maken op: Stg Vrienden van de Hieronymuskerk  NL31 RABO 0348096607

We hopen in september weer met allerlei werkgroepen, taakgroepen en commissies aan tafel te kunnen voor overleg. De eerste communie voor ruim 20 kinderen is in voorbereiding voor in het najaar. We hopen dat we ook de 13 vormelingen een mooie viering in het najaar kunnen aanbieden. Alleen de koren kunnen we op dit moment( 17 juni) nog geen enkel perspectief bieden. Volgens het RIVM is het risco te groot om weer uit volle borst te zingen. We zijn over enkele tijdelijke varianten nog in bespreking. Wel zijn we blij dat we gedurende de hele zomer elk weekend twee vieringen kunnen bieden dank zij de vele lekenvoorgangers: een in de Cunera en een in de Hieronymus. Zo gauw het Sweelinckhof weer ontsloten is, willen we ook daar weer starten met vieringen op zaterdagmorgen. We hopen dat we met de energie van Boven weer snel over kunnen gaan tot elkaar ontmoeten in het huis van de Heer!

Hans van Engen, namens de Parochieraad

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *