Herstart vieringen met bezoekers in de Emmausparochie

Vanaf zaterdagavond 4 juli om 19.00 uur in de Cunerakerk te Nibbixwoud en vanaf zondag 5 juli om 10.00 uur in de Hieronymuskerk te Wognum starten de weekendvieringen weer met bezoekers. Helaas kunnen we nog niet elke zaterdag in het Sweelinckhof een viering houden. Wel blijven we zichtbaar via Livestream. rkemmausparochie.nl. Vanuit de Hieronymuskerk. Tot eind juni blijft ook de protestantse gemeente Het Vierkant via livestream uit de Hieronymuskerk hun vieringen uitzenden. Wij zijn blij dat we weer mensen kunnen uitnodigen bij de vieringen aanwezig te zijn. Wel zijn er uitgebreide instructies. We kunnen vanaf 5 juli maximaal 100 mensen in beide kerken ontvangen. Zij dienen te gaan zitten op de stoelen, cq banken met de witte stip. Bij de ingang van de kerk staat een aankondigingsbord met instructies en waar u kunt gaan zitten, zodat de 1,5 mrt afstand gegarandeerd is. U naam wordt ingetekend op een lijst, om u later als dat nodig mocht zijn, te kunnen traceren. U kunt uw handen desinfecteren en we vragen u zo min mogelijk dingen aan te raken. Mensen met griepverschijnselen dienen thuis te blijven. De communie is te ontvangen vanachter een hoestscherm. In de kerk zijn looproutes aangegeven. Alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om uw gezondheid niet in gevaar te brengen. Zo kunnen we elkaar helaas niet de vredeshand drukken, maar een knik of een glimlach doet wonderen. Meezingen is helaas nog niet toegestaan.

Vanaf 1 juli gaat het rooster van vieringen weer in zoals we gewend waren( zie elders in dit blad). Als niet een van onze Pastores aanwezig is, zal de dienst weer worden voorgegaan door Lekenvoorgangers. Koren mogen helaas nog niet met zijn allen uit volle borst zingen. Het risico is volgens het RIVM te groot.  Vanaf augustus zullen de vieringen door de week weer van start gaan. Dit zal gebeuren in de grote kerk ( vanwege verse lucht) en niet in de Dagkapel of de Kajuit. Op donderdagmorgen 10.00 uur zal Pastor Alvaro de eucharistie opdragen in Wognum en op dinsdagmorgen 10.00 uur in de Kajuit in Nibbixwoud. Ook is er dan tijd voor persoonlijk gebed. Dit betekent dat de openstelling voor persoonlijk gebed op zondag per 1 juli stopt. Ook de klok van Hoop en Troost zal op woensdagavond niet meer luiden.

Nadere informatie over vieringen en andere kerkelijke activiteiten kunt u verkrijgen bij Pastor Alvaro, bij het secretariaat of bij een van de bestuursleden: Tony Slaman, Jan Ebbing of Hans van Engen. U kunt ook  uw misintenties weer opgeven. Voor nadere informatie kunt u terecht op onze website: rkemmausparochie.nl

Namens de Parochieraad: Hans van Engen

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *