Mei 2020

Schreven we in de vorige Verbinding onze notitie over hoe wij als Parochieraad naar onze toekomst keken, deze keer willen we stil staan bij de Vitaliteit van onze parochie met twee kerken: De Cunera en de Hieronymus.  Elk jaar wordt informatie aan het bisdom verstrekt via de regio De Waterkant over de vitaliteit van onze Emmaus kerkgemeenschap. Vele vragen worden beantwoord en cijfers van aantallen  aanwezigen bij vieringen en andere activiteiten meegezonden. Op basis hiervan schijnt het bisdom te kunnen beoordelen of een kerk in aanmerking komt om wel of niet gesloten te worden. Het vroegere sluitingsbeleid van het bisdom, op basis van A, B, en C kerken is van tafel.

Voor ons parochieraad is het goed de balans op te maken na een jaar van besturen en verantwoordelijkheid dragen voor het beleid, de uitvoering, en alle activiteiten en aansturing van vrijwilligers. Zeker na de roerige periode van de afgelopen jaren en de grote verandering van 1 maart 2019, toen het oude bestuur werd vervangen door een geheel nieuwe Parochieraad. De parochie werd aangehaakt bij de regio De Waterkant en er kwam een nieuw pastorale team met pastor Alvaro Rodrigues Luque als eerste aanspreekbare persoon voor de Emmaus.  Hij ging vanaf september wonen in de pastorie in Nibbixwoud.

We zien ons zelf als een gemeenschap in heropbouw. Een nieuw bestuur, met allemaal ervaren en deskundige bestuurders, een nieuw pastoraal team brengt weer veel stimulatie en enthousiasme. Er zijn weer vol op plannen voor de toekomst. Spijtig is het dat het Coronavirus tijdelijk roet in het eten gooit, waardoor vele nieuwe activiteiten tijdelijk zijn stop gezet. Maar ook in deze tijd blijven onze kerken  zichtbaar via Livestream. Samen met andere kerken van de Waterkant en in samenwerking met de protestantse gemeente Het Vierkant worden wekelijks vieringen via livestream gebracht met zeer vele volgers!

Maar hoe is het verder met onze Vitaliteit? Aan de hand van de vragenlijsten van het bisdom geven we u hierbij een korte indruk.

Liturgie:

Elk weekend, ook gedurende de vorige en komende zomer, worden er drie vieringen verzorgd: In de Cunera, in de Hieronymus en in het Sweelinckhof. Ook de vieringen door de week zijn weer gestart. De bezoekersaantallen stijgen weer. Verder werden vele bijzondere vieringen verzorgd: uitvaarten, avondwaken, vieringen met de scholen, verschillende oecumenische vieringen, vieringen ter gelegenheid van meerjarige huwelijken e.a. Aandacht was er voor bijzondere thema,s  als: Carnaval, Allerzielen, Viering van medeleven, St Maarten en St Klaas, Oogstdankdag, Mariavieringen, openstellingen voor stil gebed,  gezinsvieringen en zelfs weer doopvieringen. Er stonden dit jaar ook vele bijzondere vieringen gepland die helaas door de Corona moesten worden afgelast: Het Triduum, vele Goede weekvieringen, bijeenkomsten met vrijwilligers e.a. Ook de voorbereiding van de viering van het 50jarig bestaan van de Hieronymuskerk moest worden beperkt. De vieringen met ruim twintig eerste communicanten en 13 vormelingen ( beduidend meer dan vorige jaren) zijn nu gepland in het Najaar van 2020.

Livestreamactiviteiten: Sinds de komst van het Coronavirus werden alle vieringen en activiteiten stopgezet. Maar de Emmaus bleef in de lucht via de livestream apparatuur in de Hieronymuskerk, later ook in samenwerking met andere Waterkantkerken. Elke zondag werd er een eucharistieviering gebracht door Pastor Alvaro en pastor Bert Glorie, met medewerking van zangers van koren uit andere kerken.  Elke zondagmiddag boden wij ruimte aan de Protestantse gemeente Het Vierkant om ook hen de gelegenheid te geven contact te houden met hun gemeenteleden. Als snel groeide het aantal volgers, soms wel meer dan 300! Ook werden er bijzondere vieringen, Goede Vrijdag en een Mariaviering, vanuit de Cunera aangeboden.

De organisatie

 Sinds vorig jaar maart is er , passend binnen de structuur van de regio De Waterkant, de Parochieraad, bestaande uit 5 ervaren bestuurders. Zij besturen de beide locaties en het kerkhof in Zwaagdijk-West. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid, dagelijkse activiteiten, beheer en uitvoering, en aansturing van vele vrijwilligers. Het regionale pastorale team verzorgt alle pastorale, geestelijke en sacramentele zaken. Pastor Alvaro is de eerst aanspreekbare persoon. Hij wordt bijgestaan door 5 lekenvoorgangers, en vele vrijwilligers: liturgiegroepen, kosters, lectoren, 5 koren, tuingroepen, onderhoudsmedewerkers, avondwakegroepen, uitvaartbegeleiders en vele andere groepen. Het aantal vrijwilligers neemt weer overduidelijk toe. Ook de communicatie krijgt de volle aandacht: het parochieblad De Verbinding wordt uitgegeven, er is een nieuwe website, en huis aan huis zijn informatiefolders verspreid. Onze kerken worden langzamerhand steeds meer aangepast aan de huidige tijd. In de Hieronymus zijn door enthousiaste vrijwilligers beweegbare wanden aangebracht waardoor de kerk sfeervoller en bruikbaarder is geworden, maar ook voor grote groepen nog steeds heel bruikbaar.  Ook andere voorzieningen worden aangepakt. In  Zwaagdijk-West is er een werkgroep die plannen uitwerkt voor een klein onderkomen op het kerkhof. Onder bezielende leiding van de penningmeester werd de begroting en de finacieen aangepakt en weer op orde gebracht. Het tekort werd van 50 duizend euro over meerdere jaren gereduceerd tot een klein verlies in dit jaar.

Tot slot:

We durven weer hard op te zeggen dat het goed gaat met de Emmausgemeenschappen in Nibbixwoud, Zwaagdijk West en Wognum. Vieringen worden weer goed bezocht( naar de maatstaven van de huidige tijd), parochianen zijn blij met het pastorale team en de organisatie wordt weer gedragen door vele vrijwilligersgroepen. Ook de kerkinkomsten groeien weer, en de organisatie is op orde. Al zullen pastor, bestuur en de vele vrijwilligers de zegen, de kracht en de hulp van de Heer onze God ook voor een positieve toekomst hard nodig hebben.

Namens de Parochieraad: Hans van Engen

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *