De parochie en de coronacrisis
Ook wij, als parochie, hebben uiteraard met de
coronacrisis te maken…net als iedereen. Wij
missen de saamhorigheid tijdens de vieringen en
pastor Álvaro zoekt nu contact met zijn
parochianen door met ze te bellen maar ook tijdens
zijn wandelingen ontmoet hij geregeld
parochianen. Gelukkig kunt u de vieringen vanuit
de Hiëronymuskerk wel via livestream volgen.
Daar zijn wij heel blij mee…misschien heeft u ook
gemerkt dat er nu meerdere mogelijkheden zijn
met het opnemen van de vieringen. We kunnen nu
in- en uitzoomen door de aanschaf van een goede
camera.
Jammer genoeg missen wij de inkomsten die wij
normaal gesproken via de collectes ontvangen.
Voor de penningmeester is dit geen goede zaak,
want ook het onderhoud aan beide kerken moet
doorgaan. De meesten van u hebben al gehoor
gegeven aan de bijdrage voor de kerkbalans maar
toch wil ik, als penningmeester, een extra oproep
doen voor een extra kerkbijdrage. We zijn al een
lange tijd niet meer naar de kerk geweest. Bij een
half jaar is dit een gemis van een collectebijdrage
(per parochiaan ongeveer 25 x € 2,00) van € 50,00.
Als u een extra bedrag kunt missen, zouden we dit
zeer op prijs stellen. De bijdrage kunt u overmaken
op één van onze bankrekeningen, die vermeld
staan op de achterkant van De Verbinding.
Bij voorbaat dank en een vriendelijke groet,
Juul Kampstra,
penningmeester van de R.K. Emmausparochie.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *