In 1960 bleek dat het onderhoud aan de oude Hieronymuskerk uit 1857 een uitzichtloze en kostbare zaak zou worden. Ook Liturgisch voldeed het oude gebouw niet meer. En als ook de veiligheid in het geding komt, valt al snel de beslissing. Er zal een vervangingskerk gebouwd worden op de 1 ha kerkengrond op de hoek Kerkstraat/kerkweg. Een kerk met 600 zitplaatsen, een sacristie, een ontmoetingsruimte, een kapel, een klokkentoren en een pastorie. Een gebouw dat multifunctioneel gebruikt kan worden.

Kerken-,bollen-,of lammerenveiligen, gezinsbijdragen, verkoop van papieren stenen, tot verkoop van lucifers( daar kon je in die tijd niet zonder) brachten geld bij elkaar. De Parochie moest zelf  f 300,000,- beschikbaar hebben. Het fonds voor kerkenbouw stelde een renteloze lening van f 600,000,- beschikbaar. Uiteindelijk waren er ongeveer 100,000,- “God-zij-met-onsjes” nodig om het geheel te realiseren. Bouwpastoor Stammeijer heeft samen met zijn parochianen een prachtige prestatie geleverd. Op 14 augustus 1970 kon de nieuwe Hieronymuskerk worden gewijd door Mgr Zwartkruis.

Op zondag 20 september 2020 vieren we het 50 jarig bestaan van de huidige Hieronymuskerk. Een feestelijk programma is in voorbereiding.

Het programma:

10.00 uur: plechtige Hoogmis met Pastoor Koning, Pastoor Knol en Pastor Alvaro met medewerking van het Parochieel koor en het Sylvidakoor.

11.00 uur: Feestelijke receptie met muziek, een woordje, stukjes, en een hapje en een drankje. Tijdens dit evenement:

11.30 uur: Opening van de fototenstoonstelling

12.00 uur: Opening van de tentoonstelling: Kerkschatten van de Hieronymus.

Cadeautip: Schonken de parochianen bij het 40jarig bestaan het Mariakapelletje op het kerkhof, bij het 50jarig bestaan is een geldelijk bijdrage welkom op rekeningnummer: NL31RABO0348096607 voor verfraaiing van de kerk. Wij willen graag nieuwe liturgische gewaden, meer mogelijkheden voor condoleance en uitvaarten.

Verder zal er in die periode aandacht zijn voor de bewoners van Het Sweelinckhof en de kinderen van de Hieronymusschool. Ook zal er nog een thema avond worden georganiseerd.

Oproep: Wie heeft oude foto’s in bruikleen? In te leveren bij Hans Bleeker: Jacob Kwastlaan 60. Tel: 752196

Mensen die een stukje of woordje willen doen kunnen zich opgeven bij Hans van Engen: van.engen@planet.nl

De Parochieraad en de werkgroep 50 jaar Hieronymusgebouw hopen op een mooi feest en uw bijdrage!

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *