30 maart 2020

Inleiding

Het is te verwachten dat de komende tijd een beroep op de Hieronymuskerk wordt gedaan om niet alleen parochianen, maar ook leden van andere parochies of niet kerkelijk gebondenen, allerlei uitvaart mogelijkheden te bieden.

Uitvaart beleid in Coronatijd

De Parochieraad van de Emmausparochie vind het de taak van de kerk klaar te staan voor mensen die vragen om gelegenheid waardig van een overleden dierbare afscheid te nemen en te begraven of te cremeren. Echter onder strikte voorwaarden, en binnen de algemene en specifieke instructies en regelgeving van de overheid.

Tot de taak van de kerk behoort:

-Zalving der zieken( door pastores)

-De mogelijkheid bieden om een afscheidsdienst te houden. In principe alleen met leden van een gezin/familie tot een maximum van 30 personen en met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Men dient indien men niet tot eèn gezin behoort anderhalve meter afstand te houden en bij binnen komst de handen te desinfecteren. Een afscheidsviering kan op verschillende wijze gerealiseerd worden.  Een van onze voorgangers kan het afscheid leiden, ook is er de mogelijkheid het afscheid via Livestream.rkemmausparochie.nl uit te zenden. Er dient altijd een van onze kosters aanwezig te zijn. Vanwege het beperkte aantal aanwezigen is een Koor niet toegestaan. Eèn zanger of organist is wel weer mogelijk. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de afspeelapparatuur. De BUMA/Stemrarechten zijn voor rekening van de familie. Er wordt geen collecte gehouden, maar wel doorberekend.

-Het beschikbaar stellen van opbaarmogelijkheid in onze kerk behoort tot de mogelijkheden. Dit geschiedt onder de  verantwoordelijkheid van de begrafenisvereniging De Laatste Eer of een andere begrafenisvereniging. De kist dient afgesloten te zijn. Indien de nood erg hoog wordt en er meerdere opbaringen worden gevraagd, kunnen we een maximum hebben van drie opgebaarde personen in drie verschillende ruimtes. Alle activiteiten zoals bezoek en begeleiding van rouwenden valt onder de taak van de begrafenisvereniging, zij beheert de sleutel voor bezoek. De kerk verhuurt alleen de ruimte aan de begrafenisvereniging. De Begrafenisvereniging draagt ook zorg voor inrichting, begeleiding en schoonmaak/desinfectie. Toestemming wordt alleen gegeven door de contactpersoon begrafenissen (Marijke Wittenberg en Hans van Engen).

-Aangezien een overledene niet meer mag worden afgelegd door de zorginstelling en ook niet op zijn of haar kamer of appartement mag blijven maar zo snel mogelijk naar een ander gebouw moet worden vervoerd, wordt aan ons als kerk gevraagd of wij een aflegruimte ter beschikking willen en kunnen stellen. In Wognum kan daar tijdelijk de ontmoetingsruimte voor gebruikt worden onder strikte hygiënische, veilige en algemeen geldende regels voor dergelijke ruimte onder verantwoordelijkheid van deskundig personeel van de Begrafenisvereniging.

– De kosten zijn als gebruikelijk, maar er zullen extra kosten in rekening gebracht worden voor extra diensten( zoals opbaren, verhuur aflegruimte, e.d.).

– Kunnen ook niet parochianen gebruik maken van onze ruimtes? Parochianen van collega kerken van de regio de Waterkant kunnen van onze ruimtes gebruik maken onder begeleiding van iemand van onze kerk (koster of bestuurslid).  Uiteraard tegen de geldende tarieven. Vormgeving, begeleiding en de voorganger moeten worden geleverd door de parochie waartoe de parochiaan behoort. Alle algemene instructies en regels gelden ook voor hen.

Niet parochianen kunnen via de begrafenisvereniging tegen een hoger tarief gebruik maken van onze mogelijkheden, zolang wij de vraag aan kunnen .

Voorgangers en kosters ontvangen de gebruikelijke vergoeding die wordt doorberekend. Verhuur van ruimtes gaan voor het gebruikelijke tarief. Extra diensten worden in rekening gebracht. Alle vrijwilligers, ook gezonde 70+sers, moeten zelf beslissen of zij deze diensten willen en kunnen bieden. Zij zullen expliciet hiervoor worden gevraagd. Eventueel kunnen wij extra vrijwilligers vragen uit bv Parochieraad en avondwakegroep.

Hans van Engen, namens de Parochieraad van de Emmausparochie

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *