Actie Kerkbalans 2020

Beste parochiaan,

Wij zijn trots op onze kerkgemeenschap!

Het is een plek om te bezinnen, te onthaasten, te vieren en om elkaar te steunen als dit nodig is. We vinden hier saamhorigheid.

Het liefst zouden we ons geen zorgen willen maken om de dag van morgen, maar de realiteit is vaak anders.

Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op u allen om mee te doen aan

actie Kerkbalans 2020.

 

Van uw vrijwillige bijdrage kunnen wij het parochieel team en de instandhouding van beide kerken betalen.

We zouden het zeer op prijs stellen als u uw bijdrage overmaakt op een van
de volgende bankrekeningnummers:

 

Voor Wognum,                       bankrekeningnr. NL34RABO 0371 6003 32
Voor Nibbixwoud,                   bankrekeningnr. NL63RABO 0344 2013 84
Voor Zwaagdijk-West,            bankrekeningnr. NL75RABO 0376 8023 83

Deze bankrekeningen staan allen op naam van de R.K. Parochie Emmaus.

Wilt u informatie omtrent een periodieke gift, hetgeen fiscaal gunstiger voor u kan zijn, neem dan contact op met de penningmeester.

Bij voorbaat dank voor uw steun en een vriendelijke groet,

Alvaro Rodriquez Luque (priester) en  Juul Kampstra (penningmeester).

 

 

Begroting 2020

Cijfers X 1.000 euro

OPBRENGSTEN

Kerkbijdragen                                                                 30

Collecten                                                                         25

Uitvaarten                                                                        30

Antenneopbrengsten                                                     19

Verhuur woning Zwaagdijk                                             9

Overige opbrengsten                                                       2

Totaal                                                                            115

                                                                                        ===

UITGAVEN

Parochieel team                                                             24

Bijdrage Bisdom                                                             26

Huisvestingskosten                                                       33

Bankkosten                                                                        1

Kosten diensten                                                             19

Kosten pastoraal en bestuur                                          4

Kosten huishouding                                                       14

Overige kosten                                                                14

Totaal                                                                             135

                                                                                        ===                                                               

Begroot verliessaldo                                                    20

                                                                                         ==             

     

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *